U bent hier

Fysieke risico’s

Fysieke risico’s

Veilig werken en valgevaar

Naast de hier genoemde specifieke maatregelen om het inademen van asbestvezels te beperken, gelden voor werkgevers en werknemers natuurlijk ook de andere regels voor veilig werken die in de Arbowet zijn vastgelegd.

Asbestverwijderaars werken nogal eens op moeilijk bereikbare plekken. Daarom moet er vooral op valgevaar worden gelet. Dit geldt bij uitstek voor het verwijderen van asbestdaken. Deze daken zijn vaak oud en verweerd, waardoor ze gemakkelijk breken. Staan op of lopen over asbestdaken is verboden, en de Inspectie SZW kan dat beboeten. Ook zijn er strikte regels aan de machines en werktuigen die worden gebruikt om personen op hoogte te brengen en voor werkbakken van waaruit werknemers werken. 

Meer informatie: