Waar moet de school op letten in de praktijk?

Lees ook welke regels er gelden voor uw school

Besteed structureel aandacht aan gezond en veilig werken

Zowel in BBL-als in BOL-trajecten is het belangrijk dat docenten systematisch aandacht besteden aan gezond en veilig werken. In de theorielessen, maar zeker ook in het praktijklokaal. Een handig hulpmiddel is Healthy Metal: een spel, waarmee studenten zelfstandig hun kennis van veilig en gezond werken in de metaal testen en verbeteren.

Werk aan assertiviteit

Niet elke jongere is direct in staat om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te herkennen. Het benoemen van risico’s of onveilige manieren van werken is misschien nog wel moeilijker. Zeker tegen je leidinggevende of je praktijkopleider. Toch is het belangrijk dat jongeren getraind worden in deze vorm van assertiviteit.

Weet wat er speelt op de werkvloer

Het is belangrijk dat de stagebegeleider vanuit de school goed inzicht heeft in de situatie op de stage- of leerwerkplek. En dat de student op school praat over het werk dat hij doet bij het bedrijf, dus ook of er gezond en veilig wordt gewerkt. Zo kan de school de lesstof afstemmen op de praktijk waarmee studenten te maken krijgen, en op tijd ingrijpen als er problemen zijn met gezond en veilig werken binnen het bedrijf.

Wie doet wat?

  • Docenten leren de jongeren het veilig en gezond werken aan. In de reguliere vakken op basis van de kwalificatiedossiers, maar ook binnen Loopbaan en burgerschap en in het keuzedeel ‘Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken’. Daarnaast houden docenten er toezicht op of studenten in de praktijklokalen gezond en veilig werken.
  • De stagebegeleider begeleidt de student die stage loopt, checkt of er in stagebedrijven daadwerkelijk gezond en veilig gewerkt wordt en houdt contact met de praktijkbegeleider. Zie ook de afspraken in het Servicedocument Praktijkovereenkomst van de MBO-raad.
  • De veiligheidscoördinator zorgt voor de RI&E van de school, die veilig werken in praktijklokalen mogelijk maakt.
  • Het bestuur van de onderwijsinstelling is eindverantwoordelijk voor arbo, gezond en veilig werken, voorlichting en toezicht in de praktijklokalen.

Samen met het bedrijf

Alleen samen kunnen scholen en leerbedrijven zorgen dat studenten gezond en veilig leren werken. Daarom is het belangrijk dat de school met het bedrijf in gesprek blijft. Ook als iets niet goed gaat. Komt de student op school met verhalen die kunnen wijzen op ongezonde of onveilige situaties? Praat erover. Zo zorg je samen dat de student uitgroeit tot een goed, gezond en veilig werkend vakman/vakvrouw.