Gezond en veilig leren werken: welke regels zijn er voor uw bedrijf?

Lees ook tips voor de praktijk

Jongeren en het Arbobesluit

De Arbowet, het Arbobesluit en de Arbeidstijdenwet vormen de basis voor gezond en veilig werken. Alle bepalingen die daarin staan, gelden vanzelfsprekend ook voor jongeren onder de 18 die stages lopen en leerwerkbanen hebben. Daarnaast bevat het Arbobesluit een aantal specifieke regels over ‘jeugdige werknemers’ (jonger dan 18 jaar). Bijvoorbeeld:

 • Jongeren onder de 18 jaar mogen een aantal werkzaamheden niet uitvoeren. Zo is het bijvoorbeeld verboden te werken met gevaarlijke stoffen, onder overdruk, of op plekken met veel lawaai. Andere werkzaamheden mogen ze alleen uitvoeren onder deskundig toezicht. U leest er meer over op de website van de Rijksoverheid.
 • Jongeren hebben meer pauzes/rust en kortere werkdagen nodig. Daar hebben ze dan ook wettelijk recht op. In principe is arbeid door kinderen (jonger dan 16) verboden. Voor 14- en 15-jarigen zijn daarop wel uitzonderingen mogelijk: zij mogen tijdens een stage met machines leren werken. Er gelden dan wel zwaardere eisen voor het toezicht. De stage staat in het teken van (veilig) leren, niet van productie.

  U vindt meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
 • Deze wettelijke regels zijn nodig, omdat jongeren – zeker onder de 18 – mentaal en fysiek nog niet zijn volgroeid. Dat betekent dat ze gevaren niet altijd goed kunnen inschatten, en dat ze meer rusttijd nodig hebben dan volwassenen. Op het Arboportaal van de Rijksoverheid leest u meer over de rechten en plichten van stagiairs en jongere werknemers.

Een jongerendeel in uw RI&E

Welke risico's lopen jongeren tot 18 jaar in het bijzonder? Dat inventariseert en beoordeelt u in het verplichte jongerendeel van uw RI&E. U neemt vervolgens passende maatregelen. Daarbij moet u onder meer specifiek aandacht besteden aan:

 • Het opleidingsniveau van de jongere en welke voorlichting hij moet krijgen
 • De werkzaamheden die het bedrijf precies uitvoert, en hoe het die organiseert
 • De specifieke gevaren die jongeren tijdens het werk lopen doordat ze weinig werkervaring hebben, gevaren niet goed kunnen inschatten en geestelijk en lichamelijk nog niet volledig ontwikkeld zijn
 • Hoe vaak en hoe lang jongeren blootstaan aan gevaarlijke stoffen en omstandigheden (let op: er zijn gevaarlijke stoffen waar jongeren tot 18 jaar helemaal niet mee mogen werken; zie artikel 4.105 Arbobesluit. En er zijn aanvullende gevaarlijke stoffen die verboden zijn voor kinderen onder de 16 jaar; artikel 4.106 Arbobesluit)
 • Hoe de werkplek van jongeren is ingericht en uitgerust
 • Welke arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen jongeren moeten gebruiken.

U vindt de specifieke eisen aan de RI&E voor jongeren onder de 18 jaar in artikel 1.36 van het Arbobesluit.

Erkenning van het SBB

U vindt de specifieke eisen aan de RI&E voor jongeren onder de 18 jaar in artikel 1.36 van het Arbobesluit.

Wilt u studenten een stage- of leerwerkplek bieden? Dan moet u een erkend leerbedrijf worden. Die erkenning krijgt u van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Eén belangrijke eis is dat u jongeren een sociaal en fysiek veilige omgeving biedt. En dat u een praktijkopleider aanstelt. Die moet de eisen van de opleiding kennen, en jongeren goed kunnen opleiden en coachen op de werkvloer. Ook op het gebied van gezondheid en veiligheid. U leest meer over deze eisen op de website van de SBB.