Waar moet uw bedrijf op letten in de praktijk?

Lees ook welke regels er gelden voor uw bedrijf

Ze zijn nog niet ‘af’

Jongeren zijn pas lichamelijk en mentaal volgroeid als ze een jaar of 25 zijn. Daar moet je rekening mee houden. Ze hebben niet hetzelfde vermogen om gevaren in te schatten als oudere, meer ervaren medewerkers. Daarbij zijn jongeren ook niet altijd even mondig: ze zullen niet altijd aangeven als ze iets niet snappen of kunnen. Dat betekent dat je goed moet checken of uitleg goed bij ze binnenkomt – dat is de verantwoordelijkheid van de praktijkopleider en daarmee van het bedrijf.

Het goede voorbeeld

Er zijn verschillende soorten werknemers. Daarbij geldt: een goede praktijkopleider moet een goede vakman zijn met aandacht voor gezond en veilig werken. Maar een goed vakman is niet altijd een goede praktijkopleider. Zorg dat de praktijkbegeleider aansluit bij de belevingswereld van jongeren, geduldig is en het goede voorbeeld geeft. Dat geldt natuurlijk ook voor andere collega’s die met jongeren werken. Jongeren zijn niet altijd assertief genoeg om oudere collega’s aan te spreken op onveilig gedrag.

Een gezonde en veilige omgeving

Veilige machines, processen en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn natuurlijk altijd noodzakelijk, maar met jongeren op de werkvloer is dat nóg meer het geval. Juist machine-ongevallen zijn een relatief groot risico voor jongeren. Een uitstekend hulpmiddel voor een gezonde en veilige omgeving zijn de verbeterchecks van 5xbeter. Daarmee toetst u de veiligheid van uw bedrijf op fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, lasrook*, veiligheid van machines en schadelijk geluid. 5xbeter heeft ook een speciale aanpak om nieuwkomers in uw bedrijf gezond en veilig te laten werken. De jongeren kunnen zelf aan de slag met Healthy Metal: een spel, dat hun kennis van gezond en veilig werken in de metaal test en verbetert.

* Let op, aan sommige stoffen mogen jongeren tot 18 jaar helemaal niet worden blootgesteld. Zie artikel 4.105 van het Arbobesluit.

Wie doet wat?

  • De praktijkopleider zorgt ervoor dat jongeren goed, gezond en veilig leren werken. Ook houdt hij contact met school. De SBB biedt op haar site een aantal goede tips voor praktijkopleiders.
  • Andere collega’s met wie jongeren werken, moeten ook aandacht hebben voor hun veiligheid en gezondheid.
  • De werkgever van het stage- of leerbedrijf is eindverantwoordelijk voor arbo, gezond en veilig werken, voorlichting en toezicht in het bedrijf. Dus ook voor jonge werknemers. In de RI&E inventariseert en evalueert de werkgever de specifieke risico’s voor jongeren in het bedrijf.
  • De veiligheidscoördinator of preventiemedewerker ondersteunt de werkgever daarbij. Hij of zij helpt de werkgever in de RI&E specifieke aandacht te besteden aan de risico’s voor jongeren in het bedrijf.

Samen met de school

Alleen samen kunnen scholen en leerbedrijven ervoor zorgen dat studenten gezond en veilig leren werken. Daarom is het belangrijk dat het bedrijf met de school in gesprek blijft. Ook als iets niet goed gaat. Mist de leerling bijvoorbeeld vaardigheden die hij op school had moeten leren? Praat erover. Zo zorg je samen dat de leerling uitgroeit tot een goed, gezond en veilig werkend vakman/vakvrouw.