De digitale publicaties van de Inspectie SZW

Heldere teksten, praktische adviezen en ervaringen uit de praktijk. Zo maken onze digitale publicaties eerlijk, gezond en veilig werken makkelijker.

Lees meer

De publicaties van de Inspectie SZW

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Dit doen we met toezicht, opsporing en handhaving als het moet. Maar waar het kan, ondersteunen we bedrijven graag om zich aan de regels te houden. Zodat ze hun werknemers een eerlijke, gezonde en veilige werkomgeving kunnen bieden.

De Inspectie SZW werkt aan een modernisering van zodat deze aan alle toegankelijkheidseisen voldoet. Aanpassing huidige vormgeving is een onevenredige last.

Bekijk